Kerbela Ebedi Bir Sevda

Kerbela Ebedi Bir Sevda

Ara 25, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Kerbela Kerbela Kerbela -2

Kerbela ebedî bir sevda -2


Rasûl-i Ekrem’in varisi

Huseyn şühedâ efendisi

Aliyyul Murtaza babası

Fatıma Betül’dür anası.


Zehra’nın kalbinin meyvesi

Huseyn hidayet meş’alesi

Zeyneb’in ümidi neş’esi

Huseyn o kurtuluş gemisi.


Huseyn’in adı dillerdedir

Huseyn aşkı gönüllerdedir

Huseyn yası bir ibadettir

Sâbit bir nebevî sünnettir.


Huseyn’e Rasulullah ağlar

Tüm melâiketullah ağlar

Huseyn için Ehl-i Beyt ağlar

Huseyn için bu ümmet ağlar.


Aşura günü Kerbela’da

Huseyn’e yer ile gök ağlar

Aşura günü Kerbela’nın

Şifa dolu toprağı ağlar.


O gün ay güneş ve yıldızlar

Huseyn’e Fırat nehri ağlar

Yakılmış çadırların külü

Kanlı ok ve mızraklar ağlar.


Huseyn’e ağla ey Müslüman

Huseyn’e bütün alem ağlar.

Kerbela Kerbela Kerbela

Kerbela iman cihat takva.


Sözler: Ersan BAYDEMİR