Vaveyla

Vaveyla

Kas 7, 2009 3 Yazar: beytül ahzan

Kuru dudaklar Fırat yanında vaveyla

Eline de sancak Ali kanıyla vaveyla

Bir ömür yandı Huseyn aşkıyla vaveyla

İfdihar eder Huseyn adıyla vaveyla.


Çadırda Esğer yolunu gözler vaveyla

Bir damla suya hasret gönüller vaveyla

Fırat yanında pusu kurulmuş vaveyla

Vurulmuş Abbas kana bulanmış vaveyla.


Bağlandı yollar kesildi kollar vaveyla

Ötmez bülbüller kurumuş güller vaveyla

Oklandı gözü yarıldı başı vaveyla

Toprağa düştü yaralı başı vaveyla.


Kana bulandı alemdar Abbas vaveyla

Yalnız bıraktı Huseyni Abbas vaveyla

Sen ümidiydin bacın Zeyneb’in vaveyla

Kırıldı senden sonra dizleri vaveyla…


Alıntı