Hepimiz Birer Muhammedi Değil Miyiz?

Hepimiz Birer Muhammedi Değil Miyiz?

Nis 5, 2010 2 Yazar: beytül ahzan


Düşündüm… Mezhep nedir? Lakin şurada bir ince ayrıntı vardır. Görünürün dışında mezhep nedir? Kelime manasıyla yol değil midir? Herkes de bilir bunu. Ama nasıl olur da bir Müslüman’ın yolu ayrı olabilir? Hepimiz aynı yoldan gitmekte değil miyiz yoksa? Bu farklılık ve ayrılık nice zillet taşımaktadır kimilerinde… Kimilerinde kin kimilerinde ise taassup olarak belirmektedir bu zillet… Lakin İslam bunu nasıl kabul etsin? Bir müminin en basitiyle her Müslüman’ım diyenin kalbinde bu alamet nasıl belirir? Bir Müslüman ahlak ve terbiyesiyle gönüldeki yerini almaz mı? Peki, bu tahtan indiren sebep nedir?

Nedir bu mezhep bencilliği? Bir ah-u zar olarak kabul edin bu kelamımı. Hepimiz birer Muhammedi değil miyiz?

Sizden tek ricam şudur: Susun ve konuşun. Çok konuştunuz biraz da gönlünüz konuşsun… Dilinizin iftarını lütfen hakka ve mazlumları korumaya saklayın… Zalimlerin zelilliğini biraz daha alçaltmaya gözlerde ve Müslüman’ın vahdetini haykırmaya sözlerde… Ey dünya sakinleri! Ne kadar da sakinsiniz öyle… Yalan vaazlarla insanları kalben etkilediğinizi mi zannediyorsunuz? İslam birliği emreder, çünkü güzellik buradadır.

Ey Halk!
Ey İnsanlık!
Haydi kalk!
Uyan artık!

Peygamberimizin Hz. Fatıma’ya olan sevgisi şüphesiz Hz. Ali’nin Hz. Zeyneb’e olan sevgisi gibiydi.. Ki o Ali’nin gözünün nuru, Âlimetun Gayru Mualleme, Sâniyetu’z-Zehra, El-Masûmetü’s-Suğra, Veliyyetullah, Betaletu Kerbela,Sâbiretun Muhtesibe idi…

Şöyle bir rivayet vardır: Hz. Zeynep henüz iki üç yaşındadır. Babası Hz. Ali’nin eteğinde oturmuş, Hz. Ali onunla oynuyor, ona sevgi ve şefkat besliyor, onu kucağına basıp konuşuyor.

Şöyle buyuruyor: Kızcağızım “Vahid” de, Zeynep; “Vahid” dedi. Babası:“İki” de, deyince Zeynep konuşmadı. Ali tekrar: “iki de” dedi. İki üç yaşındaki kız: “Babacığım bir diyen bir kişi nasıl olur da iki diyebilir?” Yani La İlahe İllallah..

Peki, ey Müslüman’lar! Vahdet demek varken neden 2.3.4… Vahdet varken bu ayrılık ve farklılık niye?

Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de “Müminlerden ayrılın” dediği zaman yoksa sadece bir mezhebe mensup Müslüman’ı mı kastetmiştir? Elbette hayır… O zaman neden bu kadar tuhaf karşılıyorsunuz birbirinizi? Bencilliğinizin kalbinizi ne kadar körelttiğini göremiyor musunuz? Belli ki farkında değilsiniz.

Allaha gönülden bağlı olan her yüce ruha karşı saygım ve sevgim sonsuzdur. Ama farklılığı hak gören kimi zihniyetlere karşı aynı hoşgörüyü gösterebilecek miyim acaba? Bu batıldır bu hak diyenlere… Sizin yolunuz yol değil sadece sapkınlıktır diyenlere… Ne denilebilir ki? Herkesin dili iman eder sözlerine, ama kalp asla. Kalp hakkı tanımadıkça, kalp Allah aşkıyla yanmadıkça, kalp gönül dergâhında hal bulmadıkça… Evet, farklı yollara kayması anormal karşılanamaz.

Muhammedi cömert ve cesurdur… Rabbine sağlam iman ve eksiksiz itaatle bağlanmıştır. Ruhunda alçalma olmaz onun. Ruhunun yüceliği Rabbi ile arasındaki bütün perdeleri kaldırır. Hani melekleri görmek için peygamber olmaya gerek yoktur. Eğer ki -tam- bir insan isen, o iki emanete sımsıkı sarılmış isen melekler sana didar olur. Derdine derman ruhuna nefes olur.

Mevlana mesnevi’de şöyle der;

“Hadis-i Şerif’te şöyle buyurulur: Yüce Yaratan, mahlukat-ı alemi 3 türlü yaratmıştır…

Bunlardan bir bölüğü sırf akıl, bilgi ve cömertlikten yaratılmıştır; bunlar meleklerdir, secdeden -Allah’a itaatten başka şey bilmezler. Mayalarında heva ve hevesten, hırs ve tamahtan eser yoktur, Allah aşkıyla yaşayan mutlak nurdurlar.

Diğer bölük ise bilgi denilen şeyden tamamen yoksundur, hayvan misali- işte; otlayıp semirir yalnızca… Ahırdan ve ottan başka hiçbir şey görmez gözü: ne kötülüğün ne olduğunu bilir, ne de üstünlüğün…

Üçüncü bölüğüyse insanoğlu teşkil eder. Yarısı melek, yarısı eşektir onun..

Çatışmada bu ikisinde hangisi üstün gelirse odur İnsan…

O insanlardan olma dileğiyle

Tüm Muhammedilere selam ve dua ile

Allah bizleri müminlerden eylesin

Amin ecmain…

Yazan:Endişe..