Dua Rahmet Anahtarıdır

Tem 23, 2010 beytül ahzan 1

İslam’da önemle vurgulanan konulardan biri de duadır. “(Resulüm!) De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” Hatta bazı rivayetlerde dua ibadetin özü olarak […]

Molla Sadra (ra)

Tem 15, 2010 beytül ahzan 0

[Ö. H/1050, M/1629] GÜNEŞ’İN DOĞUŞU Cemadiulevvel hicri 980 yılında Mirza İbrahim b. Yahya Kıvam-i Şirazi’ye (r.a) yıllarca beklediği haberin müjdesini verdiler. Bir erkek çocuğu olmuştu. […]

Meysem-i Temmar

Tem 14, 2010 beytül ahzan 0

Meysem-i Temmar, Beni Esed kabilesinden bir kadın’ın kölesi idi. Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), onu satın alıp serbest bıraktı. Adını sorunca “Salim” dedi. Hz. Ali: […]

Geçim Zorluğundan Sonra Genişlik

Tem 14, 2010 beytül ahzan 0

Yine Ayetullah Hairî, Hacı Seyit Ali Nasır’ın adil, yalan söylemeyen, dindar ve takva sahibi arkadaşlarından Talikanî’nin şöyle anlattığını nakleder: Bir gün İsfahan’a, Ayetullah seyit Muhammed […]

Bir Fatıma Gerek Bana

Tem 13, 2010 beytül ahzan 0

Bil ki ona köle olmaktır amacım Ona bağlayacak bir aşktır ki bana lazım Bil ki ona mest oluyorum Ruhani seslere geri döndüğümde Fırtınaları bekliyorum Rabbani […]

Beni Huseyn’e Götür

Tem 13, 2010 beytül ahzan 0

BİSMİALLAH ALLAH’IN SELAMI HABİBİNİN VE TEMİZ PAK KILDIĞI EHLİ-BEYTİN ÜZERİNE OLSUN Dün gece üstümde dünyaya ait ne varsa attım bir kenara odamı matem rengine kapladım […]

99- Zilzal Suresi

Tem 13, 2010 beytül ahzan 1

[Mekkîdir, sekiz âyettir.] (Sarsıntı anlamına gelen bu söz, ilk âyette anılır. İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre Medenîdir, Dahhâk ve Atâ’ye göre Mekkîdir.) Rahman ve Rahîm […]

Hicabım Ziynetimdir Benim…

Tem 13, 2010 beytül ahzan 3

Kem gözlerin sadece basit bir parça gibi gördükleri, iffetten zerresini almamışların ezip geçtikleri belki de, belki de bana acıyarak bakan aslında acınacak halde olanların tarif […]