Alaycılık

Alaycılık

Mar 15, 2011 0 Yazar: beytül ahzan

İnsanların sözlerini, davranışlarını, onların kusurlarını sergileyecek biçimde taklit edip anlatmak. Sözlü ve fiilî anlatımla gülmek, eğlenmek.

Düşmanlığa, kin ve nefrete, Müslümanlar arası sevgi bağlarının kopmasına yol açtığı için İslam şeriatı bu çirkin davranışı yasaklamıştır.

Bir insan, neye dayanarak başkaları ile alay eder? Onların kusurları vardır. Belli olmaz belki de birgün, alaycının kendisi alay konusu olur.

Bu yüzden Kur’an-ı Kerim alaycılığı yermiş ve mü’minleri bu çirkin davranıştan sakındırmıştır.

“Ey insanlar! Bir topluluk, diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki kendilerinden iyidirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki onlar, kendilerinden iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın; biribirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra kötü adla çağrılmak ne kötü bir şeydir! Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.” (Hucurat, 11 )

“Suç işleyenler, inananlara gülerlerdi. Onların yanlarından geçtikleri zaman birbirlerine kaş göz ederek onları küçümserlerdi. Adamlarının yanına döndükleri zaman da mü’minleri ortaya atıp eğlenmeye başlarlardı. İnananları gördüklerinde, “Bunlar sapık insanlar” derlerdi.” (Mutaffifin, 29-32)

İmma Sadık (as) şöyler der: “Bir mü’mini ayıplamak, kişiliğini rencide etmek ve onu insanların gözünden düşürmek maksadıyla onun hakkında bir söz aktaran kimseyi, Yüce Allah, velayetinden çıkarıp şeytanın velayetine sokar. Şeytan da onu kabul etmez.” [el- Vafi, c.3, sf.163]

İmam Sadık’ın (as) şöyle dediği rivayet edilir: Resulullah (saa) buyurdu ki: “Mü’minin dürçmelerini araştırmayın. Çünkü mü’minin sürçmelerini araştıranın, Allah kusurlarını ortaya çıkarır. Allah kimin sürçmelerini ortaya çıkarırsa, evinin içinde bile olsa onu rezil eder.” [el- Vafi, c.3, sf.163]

Akıllı bir insan, alaycılığı terk etmelidir; sebep olduğu günah ve tehlikeli sonuçlardan korunmalıdır. İnsanları, iman ve salih amel ölçü alınarak değerlendirmek gerekir. Ayıplarını ve kusurlarını bulup ifşa etmek mü’mine yakışır bir tavır değildir. Nitekim bir rivayette şöyle deniyor: “ Yüce Allah, velilerini kulları içinde gizlemiştir. Allah’ın kullarından bir kulu küçümsemeyin. Nereden bilirsin; belki de o Allah’ın velisidir.”

————-

“Ehl-i Beyt Ahlakı” isimli kitaptan alıntıdır.

Yazar: Mehdi Sadr

Sayfa:219