7 Ayetel Kursi Okumanın Fazileti

Ayetel Kursi Okumanın Fazileti

Ayetel Kürsi duası, İslam dinindeki en çok okunan, en faydalı dualardan bir tanesidir. 7 tane ayetel kursi okumanın binlerce fazileti olduğu söylenir.

Ayetel Kursi Okumanın Fazileti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V tarafından da yüceltilerek, “ayetlerin en hayırlısıdır” diye tabir edilen Ayetel Kürsi duası, aslında Bakara suresinin  255. ayetidir. Ve 7 kez okunması pek çok sevaba vesile olur

Allahu Tealayı yücelten, onun en güzel sıfatlarından ve isimlerinden, kuvvetinden ve kudretinden bahseden Ayetel Kursi duası, Arapça okunuşu ile okunabilir ya da Türkçe mealini okumak ezberlemek isteyenler de, Ayetel Kursi Duasının Anlamı adlı yazımızı da okuyabilirler ancak makbul olanı, okunurken Arapça şeklinde okunmasıdır. Faziletlerinden en üst seviyede yararlanabilmek için, her namazın bitiminde, namaz abdestimiz varken okunması adeta bir gelenek haline gelmiştir.

Ayetel Kursi duasının faziletleri saymakla bitmez ancak en büyük faydası, her şeyden önce Allah’ın adını zikretmek ve O’na, yalnızca kendisine emanet olduğumuzu haykırmaktır. İşte o yüzdendir ki, pek çok kişi, evini, malını mülkünü ya da canını, cananını, evladını bir kişiye teslim etmek zorunda kaldığında, Ayetel Kursi’nin faziletine inanır güvenir. Allah’a emanet edip gözü arkada kalmadan gidebilir.

7 Ayetel Kürsi’nin Faydaları:

  • Sıkıntıları giderir
  • Panik atak duası olarak kullanılır
  • Kötülüklerden korur
  • Dileklerin gerçekleşmesine vesile olur
  • Hastalıklara şifa olur
  • Evi, iş yerini bereketlendirir
  • Kısmet açar

Ayetel Kursi Tefsiri de şu şekildedir;

“Allah o biricik hak mabuddur ki, gerçekte ondan başka hak mabûd yoktur, çünkyok olmaktan ve ölümlü olmaktan uzak, hayy ve kayyûm (diri ve bütün kâinatın idaresini bizzat yürüten) ancak O’dur. Ezelden ebediyete (sonsuza) kadar bütün hayat ve ebedilik O’nun zatı ile zatından dolayı kaim, vâcibülvücuttur, (varlığı zatının gereğidir) ve her an tüm varlık âlemini idare eden ve herşeyi ayakta tutan ancak O’dur. O olmasaydı ne hayattan eser olurdu, ne de varlık âleminden. ilâhî hayat, ilim ve iradenin başlangıcı olan ezeli bir sıfattır.”

Dua 7 kereden az ya da fazla okunabilir. Kuran’ı Kerim’in en büyüğü en hayırlı duası olması gerekçesiyle gönülden okunan her türlü şekli makul ve sevaptır ancak 7 kere okunduğu zaman, geleneksel olarak İslam dininin ve tüm müslüman kardeşlerimizin kutsal gördüğü 7 rakamına riayet edilmiş olacağından, en hayırlı şekli, en güzel faziletleri, usulüne uygun şekilde ve sayıda Ayetel Kursi okumaktır.

Ayetel Kursi’nin Arapça Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Türkçe Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kursi’yi Ezberlemek için Faydalı Bir Video:

Ayetel Kürsi okumak, hele hele 7 kere okumak, sıkıntıları gidermek için de bire birdir. En etkili sıkıntıdan kurtulma duası yazımıza da bakabilirsiniz.

Ayetel kursi indirildiğinde, yer yüzündeki tüm puta tapanlar hemen indirildiği gece bedbaht olmuşlardır. Kralların başlarındaki taçların yerlere yuvarlandığı rivayet edilir. Ayetel Kursi’nin faziletleri adlı yazımızda, size Bakara suresinin bu en güzel, en hayırlı ayeti hakkında bilgiler vermeye çalıştık. 7 kere okuduktan sonra, canınızı ve kıymetlilerinizi Allah-u Teala’ya teslim edebilirsiniz.

Ayetel Kürsi ile ilgili en değerli bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz.

3 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*