Uyumayan Bebeğe Dua Huzursuz Bebekler için Uyku Duası

bebeklerin uyuması için en güzel dualar

bebeklerin uyuması için en güzel dualarUyumayan huysuz ve ağlayan bebeklerin kolayca uyuması için okunan en etkili uyku dualarını sizlerle paylaşıyoruz.

Bebeklerin uyuması için dua etmek, uykusuz gecelerin çözümü olabilir. Allahu Teala’dan yardım dileyen çaresiz kul, uyku duaları ile Rabbına seslenirse, Allah’ın izniyle, edilen dualar sayesinde bebek rahatsızlıklarından, huzursuzluğundan, nazarlardan kurtulur, mışıl mışıl uyumaya başlar.

Bebeklerin Uyuması İçin En Etkili Şey Dua Etmektir

Bebeklerin uyumaması,annelerin en çok karşılaştıkları bir durumdur.Düzenli uykuya dalmayan bebe ise  sürekli huzursuzdur.Anneler helede tek büyütüyorsa bebeklerini bu çok daha yorucu ve yıpratıcı bir hal alıyor.Bebeklerin uyuması için, anneler bir çok metod denerler,ama bebeğe içi huzuru asıl veren anne gögsünde okunan dualardır.Sizlerde bebğinizi uyutmakta zorluk çeken bir ebeveyn iseniz ,sizler ile paylaşacağımız,bebeklerin uyuması için dua yazımızı takip edebirsiniz.

Bebekler uyku öncesi neden ağlar?

Bebekler hayata ilk gözlerini açtığı andan itibaren ağlarlar.Bebeklerin herhangi bir sağlık sorunu yok ise dr lara göre ağlaması iyidir.Bebekler,uykuya geçmekte güçlük çekip ağladıkça,ciğerleri açılır.Anneler bebekleri ağladığında çok telaş eder ve üzülürler helede,ilk bebekleri ise bu heyecan korku dahada fazla olabilir.Bebeklerin uyku öncesi huysuzluğunun çeşitli nedenleri olabilir.En çokta uykusu geldiği halde uyuyamadığı için ağlar. Bebeğin sağlığına ait bir problemi yoksa huysuz bir bebek demektir .Huysuz bebeklerin ağlaması daha bir yaygaralıdır.gözyaşları çıkmasada ağlarlar. Biz annelere ,uyuyamayan huysuz bebekleri için,Kur’an’ı Kerimde geçen bazı ayet ve duaları bebeklerine okumalarını öneriyoruz.Bu ayetleri hergün düzenli okursak Allah’ın izni ile huyzuz çağalar şifa bulup ,düzenli bir uyku saatine alışacaklardır.

 

Uyumayan bebek için dua öncesi ne yapmalı?

 • Uyumayan huysuz bir bebeğiniz var.Peki dua öncesi neler yapmalıyız.
 • İlk önce beslenmesini tamamlıyoruz.
 • Cildinin kuru olmasına özen gösteriyoruz.Bezini yeniliyoruz.
 • Gazını çıkarıyoruz.
 • Gögsünüze yaslayıp,güvende olduğu hissini o huzuru veriyoruz.
 • Bebeğin huysuzluğuna rağmen,sakin kalmaya çalışıyoruz.

Şimdi huysuz bebeklerin uyuması için en etkili duaya geçebiliriz.

 

Uyumayan huysuz bebekler için en etkili huzur ve uyku duaları

 

Bebeğiniz uyku öncesi huysuz ve huzursuz ise,size önerecegimiz duayı her uyku öncesi eksiksiz okumanızı öneririz.Bu  ayet  ve dua sayesinde,bebeğinize okuduğunuz andan itibaren,Allah’ın izni ile  uykusu düzene girecek.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu

Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

 

FATİHA SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd,   Alemlerin Rabbi Olan Allah’adır.

O Rahman,Ve Rahimdir.

O Din günününsahibidir.

Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru,yola ilet, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil

.

 Hz. Ali (ra) “Fatiha’yı şefaatçi yaparak ne isterseniz Allah verir” buyurmuştur. 

 Peygamberimiz (sav) “Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır.” (Feyzü’l-Kadir, 4:418, 420)

Bebeğimizin huzurlu uyuması için,Fatiha suresini 4 defa okuyup,ardından bebeğinizin huysuzluğunu giderip,huzurlu,uykuya dalması için önereceğim  şu duayı mutlaka okuyıruz.

Dua: Vecealna nevmeküm  subaataa

 

Anlamı: uykuyu dinlenme kıldık.

Bu ayeti Fatiha Suresini 4 defa okuduktan sonra,bebek uykuya geçene kadar okuyoruz.

 

Nazar değen bebeğe uyuması için dua

Bebekler çok hassas oldukları için,çok çabuk nazar alırlar.Nazar alan bebek ise hep huysuz ve huzursuzdur.Uyku  düzeni ise hiç yoktur.Bazen nazara bağlı olarak süt emmeyi bie reddederler.Bebekler doğduğu andan itibaren üzerelerine göz değmesini engellemek için bol bol dua okumalıyız.Özellikle bebeğiniz uyurken kimsenin bakmasına müsaade etmemelisiniz.Uyuyan bebeğe bakınca anında nazar alır ve bebeğiniz bir anda huysuzlaşır..Bebeğinizin nazar aldığını düşünüyorsanız.Sizlere öyle etkili bir ayet önereceğimki,bebeğinizin üzerindeki nazara bağlı huysuzluğu gidip uykuya dalacak.

Siz Ebeveynlerden isteğim bu duayı ezber yapıp,sürekli bebenize okuma alışkanlığı edinmeniz.

Özellikle misafrmi gelecek yada sizmi gideceksiniz bebeği aile dşı yabancı biri görecekse,önceden 7 defa mutlaka okuyup üfleyin.Anında biri ile karşılassanızda,kişi  bebeğinizi severken bile içinizden 7 defa okuyun.Allah’ın izni ile bebeğinizin,huysuz ve huzursuzluğuna sebep olan göz değmelerinden korumuş olacaksınız.

Dua:

Allahümme barik fihi ve lena tedurruhu

Nazar alan uyumayan huysuz bebekleriniz için,ayrıca 2 ayet daha paylaşacağım buniarıda sabah akşam 3 er defa okuycağız.Bu sureler sayesinde,bebekler huzurlu,neşeli olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

 

Kul e’ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

 

NAS SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ;

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Kul eûzu bi rabbil felak 

Min şerri mâ halak 

Ve min şerri gâsikın izâ vekab 

Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad 

Ve min şerri hâsidin izâ hased 

 

FELAK SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ;

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: Sabahın Rabbine sığınırım

Yarattığı şeylerin şerrinden

Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden

Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden

Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden

Nazardan Ağlayan Bebeğin Sakinleşip Uyuması için Nazar Duası

Bebekler için etkili bir uyku duası olarak da kullanılan nazar duası, kötü gözler tarafından değmiş nazarın ağırlığını bebeğinizin üstünden kaldırmak ve hiç bir rahatsızlığı olmadığı halde huzursuz bir şekilde ağlayıp durup bir türlü uykuya dalamayan bebeğinizin uyuması için de okunabilir.

Nazar duası olarak ihlas, felak ve Nas surelerini bir arada okuyabilirsiniz. 3 sureyi de 3 ‘er kez hafif dışınızdan sesli bir şekilde okurken uyumayan bebeğinizi kucağınızda tutun ve sonra duaları bebeğinizin yüzüne üfleyin. Allah’ın izniyle nazardan arınacak, huzura kavuşacaktır.

Ayetel Kürsi duası da her derde deva olduğu gibi ağlayan bebeklerin huzur bulması için fayda sağlar.

Fatiha Suresi Okunuşu:
“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm  Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

 Ayetel Kürsi Duası Okunuşu
“Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Felak Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”

Nas Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minel cinneti vennâs”

Diğer nazar duaları na da bakınız

Bebekler için Uyku Duası Okumanın Faydaları:

 • Bebeğinizin huzurlu ve mışıl mışıl bir uyku uyuması için okuyacağınız dualar çeşitli sebeplerle miniğinizin uykuya dalışını kolaylaştıracaktır
 • Dualar sayesinde sesinizi duyan Allahu Teala size yardım elini uzatacaktır. Bebeğinizi sakinleştirecektir
 • Dua okumak sizin için de bir dışavurum, bir terapi olacağından siz de sakinleşeceksiniz, tahammülünüz artacak ve bebeğiniz de bu sükunetinizden iyi yönde etkilenecektir.
 • Uyku duasını hafif mırıldanarak dışınızdan okuduğunuzda, sizin sesiniz bebeğinize ninni gibi geleceği gibi duadan daha da fayda görecektir
 • Bebeğinizin uykusu nazara geldiyse, kem gözlerden korunacaksınız

 

25 yorum

 1. Selamun Aleyküm kızım 14 aylık oldu uyku problemi hep vardı benimle uyumak istiyo beşiğine yatırınca uyumuyo yada çabuk uyanıyor. ANNE OLMAK KOLAY DEĞİL TABBİM TÜM ANNELERE TÜM BEBEK BÜYÜTENLERE ÇOCUK YETİLTİRENLERE YAR VE YARDIM ETSİN. RABBİM KİMİN UYKU SORUNU VARSA ACİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH
  DUAMIZI EKSİK ETMEYELİM… DUA İLE

 2. Bebeğim 4 aylık çok güzel gece uykumu vardı ama son 5 gündür gecemiz gündüzümüz YÖK uykusunda gözleri kapalı ağlıyor bütün duaları okuyorum lütfen sizde dualarınızda eksik etmeyin 🙏🏻

  • Gamze hanım umarım Allahu Teala en kısa sürede yavrunuza hayırlı sağlıklı güzel ve huzurlu uykular nasip eder. Hem yavrunuz uyuyarak daha güzel büyük hem de siz de huzura kavuşursunuz. Bol bol dua edin ancak unutmayın ki duanın hem çocuğunuz hem de sizin üstünüzdeki pozitif etkisi, genel bir rahatlama sağlayacaktır ve uykuya geçişi kolaylaşacaktır

   • benim de kızım 9 aylık ne gundüz ne gece uykumuz yok dalmıyor hiç çıt sesine uyanıyor , dayanamıyorum bazen Allahım yardim etsin bize de dua edin nolur.kızım Nehir Abur

   • Merhaba
    Benim kızımda kolik bebekti bitmek bilmeyen gaz atakları yaşıyorduk kullanmadığımız damla kalmadı hiç biri kar etmedi Birgün yaşlı bir teyze anoson tohumu kullan demle iç çocuğuda bir çay kaşığı ver dedi bir hafta düzenle kullandım ve inanılmaz faydası oldu bir ay sonra ise Rabbime çok şükür tamamen kurtulduk Rabbim tüm yavrularımıza şifa versin huzur versin

 3. Kolik yada gaz probleminden dolayı sürekli ağlayan bir bebeği rahatlatmak için yapılacak en etkili şey battaniyeye koyup karşılıklı sallamaktır. İşe yaradığını, rahatladığını göreceksiniz, yada çingene beşiğinde sallamak.

  • İnşallah. Allah kolaylık versin. Bebeğinizi güle güle sağlıkla mutlulukla büyütün. Vatan millete ve insanlığa faydalı bir evlat olsun, Allah size bağışlasın inşallah. Bebeğinizin uyuması için dua okuyarak Allahu Teala’dan yardım dileyeceğiniz gibi, ayrıca sizin sakinleşmeniz vesilesiyle bebeğinize de sükunet gelmesini sağlayacaktır

  • Kolik yada gaz probleminden dolayı sürekli ağlayan bir bebeği rahatlatmak için yapılacak en etkili şey battaniyeye koyup karşılıklı sallamaktır. İşe yaradığını, rahatladığını göreceksiniz, yada çingene beşiğinde sallamak.

 4. arkadaşlar çabanızı takdir ediyoruz şifa ve caferi fıkhını anlatma gayretinizi takdir ediyorum ancak ne varki şu sitelerdeki iğrenç google adsens reklamlarını kaldırın yakışıyormu bize.

  Çocuklarımız caferi fıkhına uygun namaz nasıl kılacaklarını öğrenmek için siteye giriyorlar abuk subuk google reklamları geliyor.

  Nedir bu düşkün durum, mollalar ciplerle geziyor da bu siteler adsens reklamlarından gelen üç kuruşamı muhtaç yazıklar olsun yahu

  • Değerli kardesim aslinda haklisin
   Ama ne yazikki google müslüman yapimi bir robot degil.
   Insanlar bir web sayfa yaptigi zaman alt yapi hazirlarlar ve insanlarin gorebilmesi icin googleye bu sayfakalari okuturlar o zaman google bi sayfaya onayini verdiriyor.
   Ve bu gibi gunluk paylasimlar yapilan syfalarda google reklam koyuyor. Bunun sayfa sahibi ile alakasi dugunu dusunmuyorum

 5. Öncelikle herkeze merhaba,
  Allah bütün bebeklerimize şifa versin inşallah içinde de benim kardeşime
  Benim kardeşim hiç uyumuyo gündüzleri bakıyorum uyuması 1 dk bile sürmüyo geri uyanıyo uyanıyo ve bidaha uyumuyo taki gece olana kadar geceleri de uyumuyo nazar duası okuyorum olmuyo ninni sölüyorum yine olmuyo ayetel kürsiyi okuyorum azıcıkda olsun idare ediyo ama kardeşimin uyuması ne yapmam lazım hangi duaları okumam lazım lütfrn yardımcı olur musunuz ???…teşekkürler iyi geceler dileklerimle İLAYDA ….

  • Kolik yada gaz probleminden dolayı sürekli ağlayan bir bebeği rahatlatmak için yapılacak en etkili şey battaniyeye koyup karşılıklı sallamaktır. İşe yaradığını, rahatladığını göreceksiniz, yada çingene beşiğinde sallamak.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*