Nefsin Mertebeleri Tasavvufta Nefsin 7 Mertebesi

Nefsin Mertebeleri Tasavvufta Nefsin 7 Mertebesi

Eyl 8, 2017 2 Yazar: beytül ahzan

Tasavvufta geçen nefsin 7 mertebesi ile nefsinizi terbiye edin

Nefsin mertebeleri ile ilgili yazımızda sizlere, tasavvuf akımında geçen nefsin 7 adet mertebesi ile ilgili detayları vereceğiz.

Nefsin mertebeleri Tasavvufta nefsin 7 mertebesini anlatacağımız bu yazımızdan önce Nefs ne demektir açıklamak isteriz.

 

nefsin mertebeleri nefsin 7 önemli mertebesi

nefsin mertelebeleri 7 mertebesi

NEFS NE DEMEKTİR

 

İnsanın içinde bulunan bütün kötü isteklerdir, aşağılık arzulara duyulan şehvettir. Şeytani hisleri kapılıp Allah’tan uzaklaştıran duyguların bütünüdür. Tek çaresi nefsi terbiye etmektir. Nefs olmasaydı insanlar meleklerin mertebesinde olurdu. Allah insanları yarattığında meleklerine insanların secde etmesini ister. Bunu tek uymayan şeytan, Allah’ın huzurundan kovulur. Alemleri yaratan Cenâb-ı Hak insanı bu büyük şerefle bu dünyaya yollamış imtihanların büyük çoğunluğunu da nefsten yapmıştır.

 

Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v) rivayetlerinden birinde Allah(c.c) nefsi şöyle anlatmıştır;

Allah nefse sorar; –“ Ben kimim ?”

Nefs cevap verir; “- Peki ben kimim?”

Bu cevaptan sonra Allah meleklerine emreder. Bunun üzerine melekler nefse bin yıl azab ederler. Allah akıllandığını düşündüğü nefse tekrar huzuruna çıkarır ve aynı soruyu sorar. Nefs akıllanmamış olacak ki tekrar aynı cevabı verir. Alemlerin efendisi bu sefer nefsi bin yıl aç bırakır. Ardından tekrar huzuruna çıkarır. Allah(c.c) tekrar sorar;

-“Kimim ben”

Bunun üzerine nefs şu cevabı verir;

-“Entellezi lâ ilâhe illâ ente” (Sen ki,senden başka ilah olmayan bir Zâtsın)

Düşünün ki nefsin bizler için nasıl bir imtihan olduğunu. Ancak bunu terbiye edenlerin mükafat ile ödüllendirileceğini unutmayın.

 

“Doğrusu,ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç,nefis devamlı fenalığı ister;kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur;Rahimdir.” [Yusuf,12 / 53]

 

NERFSİN MERTEBELERİ TASAVVUFTA NEFSİN 7 MERTEBESİ NELERDİR

 

 1. Nefs-i Emmâre

 2. Nefs-i Levvâme

 3. Nefs-i Mülhime

 4. Nefs-i Mutmainne

 5. Nefs-i Râddiye

 6. Nefs-i Mardıyye

 7. Nefs-i Kâmile

 

Tasavvufta 7 mertebeyi tek tek açıklamak gerekir. Buna göre bu 7 mertebenin açıklamaları şöyledir;

 

 1. Nefs-i Emmâre:

Hakk-ı inkar eden bu mertebe devamlı kötülükten beslenir ve arzular. Nefsin ilk mertebesi olup ham halidir. Kötü olan bütün işler bunlara çok güzel görünür. Nefs-i Emmâre sahibi kimseler kafir,münafık ve fasıktırlar. Bu nefs mertebesinin bütün kötü ve aşağılık huyları bir kişide toplanmışsa o kişi şeytan ile aynı mertebede ilerler. Tek çaresi tevbe etmek ve nefsini terbiye etmekten geçer.

 

 1. Nefs-i Levvâme:

Kendini kınayan ve kötüleyen nefistir. Allahu Tealâ şöyle buyurmuştur; Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (dirilip hesaba çekileceksiniz) [kıyame 75 / 2]. Nefs-i Levvâme sahibi, günah işlediğinde pişman olur ve tevbe eder. Kendini azarlar bir daha yapmayacağına yemin eder. Fakat aynı günah tekrar karşısına çıktığında dayanamaz. İşlemekten kendini alamaz. İyilik ile kötülük arasında gider gelir. Nefs-i Levvâme mertebesinde şeytan, nefs ile birleşerek vesveseyle kalbe hücum ederler.

 

 1. Nefs-i Mülhime:

Nefsi bu mertebede olanlar Müslümanların Salih kimseleridir. Haram olandan kaçınıp Helal olana dikkat ederler. Nefs-i Mülhime mertebesindekilerin ölüm korkusu, Rabbimize olan hesap korkusudur. Kalbindeki ilahi ateş yükselmeye başlar. Fakat şeytanın işi bu kimselere hiddetle saldırır. Günah ile yapamadığını ibadetleri için yapmaya çalışır. Nefs-i Mülhime sahipleri bir üst mertebeye geçme gayretine girerlerse tehlikeden uzaklaşmış olurlar.

 

 1. Nefs-i Mutmainne:

Şüpheleri ortadan kalkmış, tatmin olmuş nefistir. Bu mertebe Cenab-ı Hak dostudur. Allah(c.c) şöyle buyurdu;” Ey Mutmain (tatmin bulmuş) nefis” [Fecr 89 / 27]. Kötü huylarından arınmış, fenalıklara isteği kalmamıştır. Sıfatları; güler yüzlülük,tatlı dil,tevekkül, insanların kusurlarını görmeme,şükretmek,mutlak teslimiyettir.

 

 1. Nefs-i Râddiye:

Allah’tan gelecek her türlü iste bela ister rahatlık olsun razı olan mertebedir. Allah’a mutlak teslimiyet içerisinde onun için sever ve yaşar. Herkese şefkatle bakar ve kimseye sıkıntı vermez. Bütün derdi tasası Mevla’yı memnun etmektir. Yüce Mevla şöyle buyurdu; “ Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön “ [Fecr 89 / 28]

 

 1. Nefs-i Mardıyye:

Cenab-ı Hakkın razı olduğu nefistir. Nefs-i Mardiyye mertebesi, sözünü tutar ve verdiği her sözü yerine getirir. Kerem sahibidir, adaletten katiyen çıkmaz. İnsanların sorularına anlayacakları şekilde cevap verir, bilgilendirir. Bu mertebede ölüm bir son değil, Rabbine kavuşmadır.

 

 1. Nefs-i Kâmile:

Saf, tertemiz bir nefis olup kalplerinde yanan ateş hiçbir zaman sönmeyeceği bir mertebedir. Nefs-i Kâmile sahipleri Allah’ın en seçkin dostları olup evliyalar ve peygamberler makamıdır. Bütün mertebeleri içinde bulundururlar. Cenab-ı Hak onlara görevler vermiştir. Onların istedikleri, Allah’ın murad ettikleri ile aynıdır. Allah’ın emirlerine uyanları çok severler. Herkese merhamet ederler ve şefkat gösterirler. Bu mertebeye ulaşan kimseleri takip edenler kendi mertebelerini de yükseltirler.

 

Nefsin mertebelerini Tasavvufta Nefsin 7 Mertebesinin neler olduğunu açıkladık. Allah(c.c) hepimizi kötü alışkanlıklardan ve kötü alışkanlık kazandıran insanlardan korusun. Rabbimiz hepimizin Nefislerimizi terbiye etmeyi nasip etsin.