Evlenmek


Evlilik, çok eski zamanlardan, hatta insanlık hayatının başlangıcından beri var ola gelen bir gelenektir. Bütün kavimlerde ve milletlerde, dini ya da din dışı toplumların tamamında tüm çağlar boyunca, her mekanda var olan ve var ola gelen kutsal bir anlaşmadır. Bu kutsal anlaşma ile eşler, yani kadın ve erkek ortak hayatlarını kurmakta ve birbirlerinin yanında, birbirlerinin dostu ve dert ortağı olacaklarına dair anlaşma yapmaktadırlar.

Evlilik, insanların kendine özgü yaratılışlarından kaynaklanan doğal bir ihtiyaçtır. İnsanlar nasıl yemeğe ve suya ihtiyaç duyuyorlarsa belli bir yaşta da evliliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Gerek kızlar gerekse erkekler, ergenlik çağına geldiklerinde karşı cinsi sevdiklerini ve birbirlerine kavuşmak istediklerini hissederler. Evlilik, tüm toplumların ve semavî dinlerin salık verdiği doğal bir istektir. Özellikle İslam dini takipçilerini evliliğe davet etmiş ve bekarlıktan sakındırmıştır. Evlilik, nefret edilen bir şey olmak bir yana, tersine müstehap, hatta bazı durumlarda farz olan bir iştir. Allah rızası için yapılması durumunda ise ibadet sayılmaktadır. Allah’ın selamı üzerlerine olsun yüce İslam Peygamberi ve pak Ehlibeyt İmamları, evlilik meselesinin üzerinde çokça durmui ve bu meseleyi çokça vurgulamışlardır. İşte birkaç örnek:

Ona ve Âline selam olsun Allah’ın Resulü şöyle buyurmaktadır:

Allah katında İslam’da yapılan hiçbir bina, evlilik binasından daha sevimli değildir. [1]

Allah’ın selamı üzerine olsun Emirü’l-Müminin şöyle buyurmaktadır:

Evleniniz zira Allah’ın Resulü (saa) “Her kim benim sünnetime uymayı isterse doğrusu benim sünnetim evlenmektir.” diye buyurmuştur. [2]

İmam Cafer Sadık (as) şöyle buyurmuştur:

Evli birinin kıldığı iki rekat namazın sevabı, bekar birinin kıldığı yetmiş rekat namazın sevabından daha fazladır. [3]

Yüce Peygamber (saa) şöyle buyurmaktadır:

Evli birinin iki rekat namaz kılması, bekar birinin geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutmasından daha efdaldir. [4]

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

Sizin içinizdeki en kötü ölüler, evlenmeden ölmüş olanlardır. [5]

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

Cehennem ehlinin çoğu evlenmemiş olanlardır. [6]

Kadına ilgi duymak ve aile kurmak, kınanacak bir şey olmadığı gibi, tersine İslam açısından imanın göstergelerinden sayılmaktadır.

İmam Cafer Sadık (as) şöyle buyurmaktadır:

Kadınlara sevgi, peygamberlerin ahlaklarındandır. [7]

İmam Cafer Sadık (as) şöyle buyurmaktadır:

İmanı artıp da kadınlara sevgisi artmayan bir kimsenin olacağını sanmıyorum. [8]

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

Benim gözümün aydınlığı namazda, lezzetim ise kadınlardadır. [9]

İmam Cafer Sadık (as) şöyle buyurmaktadır:

Birçok iyilik kadınlardadır. [10]

Bazı okuyucuların bu tür hadislere şaşırmaları ve kendi kendilerine: “Peygamberler ve masum Ehlibeyt İmamları kadınları sevmekten ve onlara ilgi duyduklarını açıklamakran daha yücedirler.” diye düşünmeleri mümkündür. Fakat şu konu üzerinde de durmak gerekir diye düşünüyorum: Peygamberler ve masum Ehlibeyt İmamları da tıpkı diğer insanlar gibi birer beşerdirler ve yemek, içmek ve nikah gibi lezzetlerden zevk almak gibi cismani özellikleri terk etmiş değildirler. Fakat bunların tutkunu olmamakta, bunları hayatın hedefi haline getirmemekte; aksine daha yüce hedefleri takip etmektedirler. Allah’ın bu özel kulları, yemeyi, içmeyi ve nikahı, ubudiyet yolunda ve ilahi emirlere itaat doğrultusunda yerine getirmektedir. Peygamberler beşerdir ve tıpkı diğer insanlar gibi yaşarlar. Allah’ın lezzetlerinden ve nimetlerinden yararlanırlar; lakin vahiy yoluyla Allah’la irtibat halindedirler, masum oluşları yönüyle, hata ve günah işlemekten uzaktırlar. İşte onların diğerlerine nispetle üstünlükleri budur.

—————

1-      Vesail, c.14, s.3

2-      Vesail, c.14, s.6

3-      Vesail, c.14, s.6

4-      Vesail, c.14, s.7

5-      Vesail, c.14, s.7

6-      Vesail, c.14, s.8

7-      Vesail, c.14, s.9

8-      Vesail, c.14, s.9

9-      Vesail, c.14, s.10

10-   Vesail, c.14, s.11

—————

“Eş Seçimi” kitabından alıntıdır.

Yazar: İbrahim Emini

Sayfa:11

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*