32 Farz Nedir? ( 32 Farzın Anlamları ve Açıklamaları Nelerdir?)

İslamın 32 farz levhası

müslümanlar için 32 farz nelerdirİslam dinindeki mihenk taşları sayılan ibadetlerin ve diğer gerekliliklerin şartlarının toplamı olmak üzere, her Müslüman’ın farz olarak yerine getirmesi gerektiğine inanılan şartlara verilen isim İslam’ın 32 Farzıdır.

32 Farzı Oluşturan Şartlar:

 • İmanın şartları: İman etmenin toplamda 6 şartı vardır
 • İslamın şartları: İslamın telemde toplamda 5 şartı vardır
 • Namazın farzları: Namaz kılmanın 12 tane şartı vardır
 • Abdestin farzları:  Abdest almanın 4 tane şartı vardır
 • Guslün farzları: Guslün 3 tane şartı vardır
 • Teyemmümün farzları: Teyemmümün 2 şartı vardır

İslam dininin temelini oluşturan bu önemli maddelerin her bir şart toplanarak, Müslümanların yerine getirmesi icap eden 32 farz bir araya getirilerek sunulmuştur.

32 Farzın İsimleri Anlamları ve Açıklamaları

32 farzın her birinin ait olduğu grup ile birlikte ne manaya geldiği, nasıl uygulanması gerektiğinin açıklamaları ile birlikte derlediğimiz yazımızda siz Müslüman kardeşlerimize 32 şartın anlamlarını aktarmaya çalıştık.

İmanın Şartları

İmanın şartları 32 Farzın Temel Taşlarını Oluşturan Farzlardır. Din, iman etmekten başlar.

 •  Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

32 farzın belki de en önemlisi olan şey tereddüt etmeksizin Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak iman etmektir. Bir Müslüman ki şayet ne kadar zor durumda kalırsa kalsın Allah’ın varlığından ya da kudretinden, tekliğinden, muktedirliğinden şüphe eder, sual ederse o zaman dinden çıkar ve İslamın 32 farzının en mühimi olanı yerine getirmediği için geri kalan farzlar da boşa çıkar.

 • Yaradanın yarattığı Meleklere inanmak

Allahu Teala’nın elçileri ve yardımcıları olarak bildiğimiz, verilen canı geri teslim almaktan, peygamberimize ayet götürmeye, kıyametin kopuşunu haber etmekten, kulların ahiret defterini düzmeye kadar çeşitli görevlere sahip olduğu bilinen, cinsiyetsiz ve ruhani varlıklar olan meleklere inanmak, iman etmektir.

Meleklerin varlığı Kuranı Kerim de binlerce kez kanıt edilmiştir. İnkar edilemez. İmanın önemli şartlarından olarak 32 farzın da vazgeçilmezlerindendir.

 • Kitaplara inanmak

Allahu Teala’nın melekleri aracığıyla seçili kulları olan peygamberlerine, kendini tanıtmak ve kullarını iman etmeye çağırmak amacıyla yolladığı, başta bizim kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim olmak üzere, 4 büyük kitabın her birine inanmak da imanınve 32 farzın şartlarındandır.

 • Peygamberlere inanmak

Allahu Teala’nın seçilmiş kullarından ve diğer kullarına mesaj iletmekle sorumlu , çok sevapkar insanlardan peygamberlere inanmak, peygamberlerin seçilmiş olduklarına ve Allah’ın eli, gözü, kulağı olduğuna iman etmek de 32 farz içerisinde önem teşkil eden koşullardandır.

 • Ahiret hayatına inanmak

Dünya hayatının fani ve geçici olduğuna, bu dünyada ve yeryüzünde yapılan her hareketin sorumluğunu ebedi hayata geçtiğimizde taşıyacağımıza ve Cenabu Hak karşısında zamanı geldiğinde günahlarımızın ve sevaplarımızın hesabını vererek, ahiret hayatına yani ahir, sonsun hayata adım atarak artık orada kalacağımıza inanmak, ölümden sonra yaşam olduğuna ve asıl hayatın orada olduğuna iman etmek kısacası ahiret hayatına iman ve şahitlik etmek de yine 32 farz toplamasına yer alan şartlardan önemlilerinden biridir.

 • Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak

Başımıza ne gelirse gelsin isyan etmemek, her daim dua ve iman etmek, fani dünyada başa gelen hayrın da şerrinden Allah’tan geldiğine inanmak, kaderin varlığına ve Allah’ın yaşayacağımız hayatı her saniyesine kadar önceden bildiğine iman etmek ve buna göre davranmak da 32 şarttan bir tanesidir.

İslamın Şartları:

İslam dinine mensup her mümin ve müminenin yerine getirmesi şart olan, borcu olan dini ibadetlerden ve diğer pratiklerden oluşan kategori ise islamın şartları olarak 32 farzların içine dahil edilmiştir.

 • Kelime-i Şehadet getirmek

Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu” şeklinde Arapçası söylenen ve meali de Şehadet ederim ki Allah’tan başka yaradan yoktur ve yine şehadet ederim(şahitlik ederim) ki Muhammed onun kulu ve elçisidir” şeklinde olan kelime-i şehadeti sık sık getirmek, Allah’a iman etmek ve onun son yolladığı peygambere iman ve riayet ettiğimizi dile getirmek açısından, dinde kalmak için gerekli farzlardan bir tanesi olarak 32 farzın önemli bir mihenk taşıdır.

 • Namaz kılmak

Namaz kılmak  sağlığı yerine olan ve akli dengesi de yerinde olan her Müslüman kişi için farz kılınmıştır. Günde 5 kere, ezan vakitlerinden sonra en kısa süre içerisinde namaz abdesti alarak, namaza durmak ve Allah’a borcunu yerine getirme yükümlülüğü de 32 farzdandır.

 • Oruç tutmak

11 ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca yine sağlığı el veren her yetişkin yaştaki kişinin sabah imsak vaktinden akşam ezanı iftar vaktine kadar, nefsini terbiye etmek ve açın halinden anlamak amacıyla aç ve susuz kalmasını gerektiren oruç ibadetini 30 gün boyunca eksiksiz yerine getirmesi, kusurlu günlerinin de kaza oruçlarını daha sonradan tutarak borcunu ödemesi 32 farzın temel taşlarındandır.

 • Zekat vermek

Malının zekatını vermek; kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini ve barınmasını sağladıktan sonra eline fazladan kalan mal mülk para altın gibi materyal değeri olan şeylerin, kırkta birini ya da daha matematiksel bir hesapla %2.5 unu fakir fukaraya, fukaranın Müslüman olması kaydıyla hibe etmesi, bağışlaması şeklinde yapılması farz kılınmış İslamın 32 şartından bir tanesi olan ibadet şeklidir.

 • Hacca gitmek

İmanın ve islamın tüm diğer şartlarını yerine getirdikten sonra, fazladan kalan vakti ve parasıyla Kutsal toprakları ziyaret etmek kaydıyla yapılması icap eden dini ibadete hacca gitmek denmektedir ve 32 koşulun arasında, diğerleri kadar olmasa da önemli yer teşkil edenlerdendir.

Namazın Şartları

32 Şartın 2. kategorisi olan İslam’ın şartlarından namaz kılmak da kendi içinde 2 farklı kategoriye ayrılarak farzları belirlenen ibadetlerdendir. Namaz kılmaya hazırlık yaparken yani namaz öncesinde yerine getirilmesi gereken şartlarına namazın içindeki, namaz sırasındaki şartlarına da namazın içindeki farzları adı verilerek, islam dinine ait 32 farz toplanmasına dahil edilmiştir.

Namazın Dışındaki Farzları( Namazdan Önce Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler)

 • Hadesten tahâret

Genel temizliği için gerekli olan abdest farzına denir. Gusülü yoksa gusül varsa namaz abdesti alınması koşulu vardır.

 • Necâsetten tahâret

Suyla yapılan değil de, namaz kılınacak yerin temizlenmesi, gerekiyorsa çamaşırının ve seccadenin, üstündeki kıyafetlerin v.s. namazdan önce değiştirilmesidir.

 • Setr-i avret

Örtünme şekli demektir. Erkekler ve kadınların namaz için vücutlarının hangi kısımlarını örteceğini belirten farzdır

 •  İstikbâl-i kıble

Namazdan önce kıbleye doğru dönerek pozisyon alınır

 • Vakit

Namazı vaktinde yani ezan okunduktan ve bittikten sonra kılmak demektir.

 • Niyet

Namaz kılmaya; niyet ettim Allah rızası için sabah namazını, öğle namazını v.s. kılmaya şeklinde niyet edilmesidir. ( Niyet etmenin en büyük amacı, namaz borcunu ödemeden kişi canını teslim ederse, borçlu gitmemiş olmasıdır.

 

Yukarıda belirtilen 6 adet farz, 32 farzın önemli kısımlarıdır.

Namazın İçindeki Farzları ( Namaz sırasında yani kılarken yerine getirilmesi gereken yükümlülükler)

 • İftitah tekbiri

Açmak başlamak fethetmek manasına gelen iftitah tekbiri namaza başlarken ellerin kadınlar ve erkekler tarafından farklı şekilde olmak suretiyle pozisyon alması ve Allahu Ekber demek suretiyle giriş yapma hareketine verilen isimdir. Kadınlar göğüs hizasında ellerini tutarken, erkekler kulak memesi hizasında tutarlar. Avuç içleri kıbleye bakar.

 • Kıyam

Namazda fiziki durumu ve sağlığı müsaade eden müslümanların gerektiği yerlerde ayakta durması farz kılınmıştır

 • Kıraat

Namaz sırasında Kuran-ı Kerim Ayetlerinden okurken kişinin kendi duyabileceği kadar yüksek bir sesle okuması, içinde okumaması da farz kılınmıştır.

 • Rükû

Rüku ise, kıraatden sonra yani ayakta durma faslından sonra, kadınların ellerini iki yana koyarak, erkeklerin ise dizlerine koyarak belden doğru öne eğilmesi manasına gelir. Rüku sırasında 3 kez “Sübhâne rabbiyel-a’lâ ” denir. Farzlardan bir tanesidir.

 • Secde

Rüku sonrasında seccadeye yüz sürerek Allahu Teala’nın önünde secdeye varmak 32 farzın en önemlilerindendir.

 • Ka’de-i ahîre

Rekatlardan ve namazdan sonra en azından bir  “et-Tehiyyâtu” duasını okuyacak kadar oturmak da 32 koşuldan biridir.

Tüm namaz farzları ile ilgili daha detaylı bilgi ve resimli anlatım için namazın içindeki ve dışındaki farzları yazımıza bakabilirsiniz.

Abdestin Koşulları

32 farzdan namaz kılma ibadetini yerine getirebilmek için kesin şart olan abdestin koşulları aşağıdaki gibidir. Alternatif olarak ilgili sayfamızdan abdest nasıl alınır yazısını da okuyabilirsiniz.

 • Yüzünü yıkamak
 • Ellerini dirsekleriyle beraber yıkamak
 • Başının dörtte birini meshetmek
 • Ayaklarını topuklarıyla beraber yıkamak

 

Guslün Koşulları

 • Ağzına su almak
 •  Burnuna su çekmek
 • Tüm Vücudunu Yıkamak

 

Teyemmümün Aşamaları ve Koşulları:

Suyun bulunmadığı yerlerde abdest almak manasına gelen teyemmüm ile ilgili koşullar da şu şekildedir; daha ayrıntılı bilgi için teyemmüm nedir konumuza da bakabilirsiniz.
1- Niyet etmek
2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.

 

Yukarıda tek tek anlamları ve açıklamaları ile birlikte vermeye çalıştığımız 32 farz ile ilgili aklınızda oluşacak şüpheler ve sorularla ilgili bizlere yorum yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizleri aydınlatmak adına, İslamı layığıyla yaşayabilmeniz için yerine getirmeniz şart olan 32 koşulla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışırız. Allah dualarınızı ibadetlerinizi kabul eylesin. Amin

32 Farz Levhası

İslamın 32 farz levhası

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*