Sevdiğine Kavuşma Duası Çevirgel ve Ayrılan Sevgilinin Geri Gelmesi için Okunacak Tesirli Dualar

Sevdiğine Kavuşma Duası Çevirgel ve Ayrılan Sevgilinin Geri Gelmesi için Okunacak Tesirli Dualar

Mar 11, 2018 18 Yazar: beytül ahzan

Sevdiğine kavuşma duası adı altında toplanan duaları, aşık olunan kişinin de size aşık olması ya da terkeden sevgilinin kocanın eve geri dönmesi, evliliklerin düzelmesi, huzur bulması ve aşk dolması amacıyla okuyabilirsiniz.

Sevdiği kişiye kavuşmak için dua okumak yerine, büyü gibi İslam dininde yeri olmayan ve zinhar müsaade edilmeyen uygulamalara girmek yerine, bu en tesirli aşk dualarını okuyarak, helaliniz olabilecek kişiye Allah’ın izniyle kavuşmanız mümkün olabilir.

SEVDİĞİNE KAVUŞMAK İÇİN OKUNAN EN TESİRLİ DUALAR

Aşk tarifi imkansız,yaşanmadan anlaşılmayacak kadar öyle muazzam, güzel ve bir o kadar da özel  bir duygudur ki, bu duyguyu tatmamış kişiler için çokta bir anlam kazanmasada, seven için dıaşardan gelecek yorum ve önerilerin çokta bir önemi yoktur.Çünkü aşığın gözü kör kulağı sağırdır.Bu yazımızda sevdiğinize kavuşma,sevdiğini geri getirme, erkeğini eve bağlama vs dua,ayet ve sureleri paylaşacağız.Sizlerde sevdiğinize bir an aönce kavuşmak istiyorsanız yazılarımızı takip etmenizi öneririz.

Aşık olanlar için sevdiği ve özlem duyduğu kişiye kavuşma duası

Aşık olmak, yanındayken bile sevdiğine hasret kalmaktır. Sevdalınızın yanında zaman su gibi akıp gider.Bazende insanı hayata küstüren istenmedik ayrılıklar yaşanmış olabilir.Aşkı karşılıklı olup hasret çeken tüm sevenlerin özleminin bitesi için önereceğim en etkili duaları dikkatle yaparsanız.Sevdiğinize kavuşup sevdanızı dahada güçlendirebileceksiniz.

Dua

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.


” Anlamı;

“Ey kendisinden başkasının, kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen “Allah’ım” Ey kudretine kimsenin erişemediği “Rabbim” Benim bu sıkıntımı gider.

 

Bu duayı okumaya başlamadan önce sevdiğimiz insanın adını da  niyetimize dahil ederek duamızı bu feyz ile yapmalıyız.

 

Çevirgel duası ile Terkeden Sevgilinin Geri Gelmesini Yalvarmak

 

Geri dönmesini istediğiniz giden sevdiğinizi geri gelmesini sağlayacak en etkili çevirgel duası ile Allahın izni ile kaybettim sabdığınız mutluluğunuz daim olacaktır.Siz yeterki canı gönülden inanarak okumanıza devam edin.

“Bismillahirrahmanirrahim

“Rabbena la tuziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhab. Rabbena inneke camiu’n-naşi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-miad.”

Anlamı

“Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah verdiği sözden kesinlikle geri dönmez.

Kocayı eve geri getirme duası

Eşiniz evimi terk etti? İster sebebi başka bir bayan araya girmiş olsun, ister anşalmazlık olsun aranızda sebep her ne olursa olsun, eşinizi seviyor ve eve geri gelmesini isyiyorsanız, size olan sevgisinin artması için, eşinizi eve geri getirme duasını gelecegine inanarak okumanızı öneriyoruz.Günde 100 defa okunursa etkisi daha hızlı olacaktır.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü-ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.) Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billah.”

Sevdiğini geri dönderme duası

Bazen sevgiler inişli çıkışlı olalabir, sevgiler arasında çok güçlü bir bağ varsa kişiler ayrı bile olsa kalpleri birbirlri için hep atar.Eğerki sizlerde sevgiliniz ile ayrı iseniz, geri gelmesini istiyorsanız,sevdiğinizi geri getirme duasını seher vakti okumanızı tavsiye ederiz.Seher vakti okunan duaların kabul olduğu bazı rivayetlerde bilinmektedir.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.”

Anlamı

“Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin “verseydin” onların kalplerinin arasını birleştirmezdin. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki, O; Aziz’dir. Hakim’dir.

 

Sevdiğin ile evlenme duası

Sevdiğiniz ile hayatınızı birleştirmek için niyet ettiniz, fakat bazı ters giden olaylar vs. sebeplerden dolayı nikah suresini uzatma kararı aldı ise sevdiğinizin ailesi sizlerde birbirinize kavuşmak istiyorsanız.Gece yatmadan önce Yusuf suresini mutlaka okuyun ve ardından dua edin.Surenin ilk 8 ayetininde okunabildiği söylenmektedir.Sizlere Yusuf suresinin ilk 8 ayetini paylaşacağım.


Yusuf suresi :

 

1: Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbil mubîn

 

2: İnnâ enzelnâhu kur’ânen arabiyyen le allekum ta’kılûn

 

3: Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bimâ evhaynâ ileyke hâzel kur’âne ve in kunte min kablihî le minel gâfilîn

 

4: İz kâle yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî re eytu ehade aşere kevkeben veş şemse vel kamere re eytuhum lî sâcidîn

 

5: Kâle yâ buneyye lâ taksus ru’yâke alâ ihvetike fe yekîdû leke keydâ(keyden), inneş şeytâne lil insâni aduvvun mubîn

 

6: Ve kezâlike yectebîke rabbuke ve yu allimuke min te’vîlil ehâdîsi, ve yutimmu ni’metehu aleyke ve alâ âli ya’kûbe kemâ etemmehâ alâ ebeveyke min kablu ibrâhîme ve ishâk(ishâke), inne rabbeke alîmun hakîm

 

7: Le kad kâne fî yûsufe ve ihvetihî âyâtun lis sâilîn

 

8: İz kâlû le yûsufu ve ehûhu ehabbu ilâ ebînâ minnâ ve nahnu usbeh