Hz. Zeyneb’in (as) Ziyareti

Tem 9, 2009 beytül ahzan 2

Okunuşu: Esselamu aleyki ya binte Resûlillah.Esselamu aleyli ya binte Emîr’il-Muminîn.Esselamu aleyki ya binte seyyid’il-vasiyyîn. Esselamu aleyki ya binte Fatimet’ez-Zehra, seyyidet-i nisa’il-alemîn.Esselamu aleyki ve ala ceddik’il-muhtar. […]

Eminullah Ziyareti

Tem 7, 2009 beytül ahzan 3

Eminullah ziyareti en muteber ziyaretlerden olup bütün ziyaret kitaplarında nakledilmiştir. Allame Meclisi bu ziyaretin senet ve içerik bakımından en iyi ziyaret olduğunu ve bütün türbelerde […]

Sabah Yataktan Kalktıktan Sonra Okunacak Dua

Tem 4, 2009 beytül ahzan 0

Sabah olunca yataktan kalktığımızda kendi dilimizce şöyle dua edebiliriz: “Allah’ım! Yarattıklarından bana kötülüğü dokunabilecek olanların kötülüğünden sana sığınırım. Allah’ım! Celâlin, cemâlin, fazlın ve keremin hakkı […]

Ferec Duası ve Anlamı

Tem 2, 2009 beytül ahzan 45

FEREC DUASI: BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İlâhi, azum’el-belâu ve berih’al-hefâu v’en-keşef’el-ğitâu ve’ngata’er-recâu ve zâgati’l-arzu ve muniet’is-semâu ve ente’l-musteanu ve ileyke’l-müştekâ ve aleyk’el-muavvelu fiş-şiddeti ve’r-rehâ. Allâhum-me salli elâ Muhammed’in […]