Harut ile Marut Hadisesi

Eyl 2, 2011 beytül ahzan 12

HARUT VE MARUT: Harut ve Marut adındaki iki meleğin dini hikayesini öğreneceğiniz bu sayfada, ilgili ayetlere de yer verilmiştir. Harut ve Marut Kıssası Hakkında bilgiler […]

Hz. Meryem ve Annesi

Mar 18, 2010 beytül ahzan 0

Hz. Meryem’in kıssası, Kur’an’da geçen en ilginç ve en güzel kıssalardan biridir. Meryem’in dünyaya gelişi, anesinin hayat hikayesi, bakire bir genç kız olduğu halde gebe […]

Abdumenaf

Şub 16, 2010 beytül ahzan 1

O, Peygamber efendimizin üçüncü göbekten ceddi olup, adı Muğiyre’dir. Lâkabı “Kameru’l-Betha”dır. O kardeşi “Abdüddar”dan daha küçüktü, halkın gönlünde özel bir yere sahipti. Onun, hayatında izlediği […]

Kusay İbn Kilab

Şub 14, 2010 beytül ahzan 0

Hz. Peygamber’in (saa) ecdadı şöyle sıralanmıştır: Abdullah, Abdulmuttalip, Haşim, Abdumenaf, Kusay, Kilab, Murre, Ka’b, Luvey, Galip, Fahr, Malik, Nazr, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, […]

Hz. Hacer’in Hayatı

Şub 4, 2010 beytül ahzan 1

Allah’ın elçisi Hz. İbrahim Halil (aleyhisselâm), bugünkü Irak’ın güneyinde kalan “Mavereünnehir” bölgesindeki Bâbil Uygarlığı’nın “Âverkeldaniyan” şehrinde doğdu, burada yetişip büyüdü. “Âver”, eski Farsça bir kelime […]

Ebu Talib’in Duygusundan Bir Örnek

Ara 22, 2009 beytül ahzan 0

Tarih sayfalarında, insanların birbirlerine karşı şefkat ve duygusallıklarından bazı örnekler verilmiştir. Onların çoğu, maddiyata dayalı, mal  ve ziynet ölçüleri etrafında döner durur. Kısa bir süre […]