Hizbul Masun Duası

Tem 6, 2017 beytül ahzan 0

  Hizbul Masun Duası Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri: Halk arasında yanlış telaffuzları olan Hizbul Masun duası, genelde pek çokları tarafından “Hizbul Masum” olarak anılmaktadır ancak […]

1- Fâtiha Suresi

Ağu 31, 2011 beytül ahzan 4

[ Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.] (Bu sureye başlangıç anlamında al-Fatiha, Kur’ân’ın başlangıcı anlamında Fatiha’tu’l-Kitap denilmiştir. Yine ikinci ayeti Allah’a hamd ile başladığı için Hamd ve […]

114- Nas Suresi

Eyl 13, 2010 beytül ahzan 2

[Mekkîdir, altı âyettir.] Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: Sığınırım insanların Rabbine. 2- İnsanların sâhibine. 3- İnsanların mâbûduna. 4- Gizlice, sinsi-sinsi vesveseler verenin […]

113- Felak Suresi

Eyl 10, 2010 beytül ahzan 3

[Mekkîdir, beş âyettir.] (Bâzıları Mekkîdir demişlerdir. Bu sûreyle bundan sonraki son sûreye “Muavvezeteyn” denir. Bir Yahûdinin, Hz. Muhammed (s.a.a)’e büyü yaptığı, bir ipe üfürerek on […]

112-İhlas Suresi

Eyl 8, 2010 beytül ahzan 3

[Mekkîdir, dört âyettir.] (Tanrı’yı bir bilmek, tek tanımak anlamına Tevhid sûresi dendiği gibi “Kul hüvallah sûresi” de denir. Medenîdir de diyenler vardır.) Rahman ve Rahîm […]

111-Tebbet Suresi

Eyl 2, 2010 beytül ahzan 3

[Mekkîdir, beş âyettir.] (Ebu-Leheb ve hurma lifi anlamına gelen Mesed sûresi de denir) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Elleri kuruyasıca Abû-Leheb ve kendi, kurudu […]

110- Nasr Suresi

Ağu 29, 2010 beytül ahzan 1

[Mekkîdir, üç âyettir.] (Feth sûresi de denir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Allah’ın yardımı ve fetih, gelip çattı mı. 2- Ve insanların, bölük-bölük, Allah […]

109- Kâfirun Suresi

Ağu 22, 2010 beytül ahzan 1

[Mekkîdir, altı âyettir.] (İnkâr etmek anlamına gelen Cahd sûresi de denir. Müşriklerin bir kısmı, Hz. Muham-med (s.a.a)’e, bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl […]

108- Kevser Suresi

Ağu 20, 2010 beytül ahzan 5

[Mekkîdir, üç âyettir.] (İkreme ve Dahhâk’e göre Medenîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki biziz sana kevseri veren.[1] 2- Artık namaz kıl […]