İmamet

Tem 15, 2009 beytül ahzan 1

Biz Ehl-i Beyt dostları İslam’ın temel ilkelerinden bir diğerinin de imamet olduğuna inanıyoruz. Bize göre, imamet makamı aynen nübüvvet makamı gibi ilahi bir makam olup, […]

Kur’an-ı Kerim’de Berzah

Tem 8, 2009 beytül ahzan 1

İslam uleması, Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinin açıkça veya ima yoluyla berzah hayatına delalet ettiğini belirtmişlerdir. Şimdi bu ayetlerden bazılarına kısaca bir göz atalım. 1- Allah […]

Şia’ya Göre Nübüvvet

Tem 6, 2009 beytül ahzan 0

Şia, Kitap ve sünnete uyarak ve Hz. Peygamber’in Ehlibeyti’nin apaçık hadisler ışığında, Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.a) sadece hak üzere bir peygamber olduğunu ve Allah’ın emriyle […]