1- Fâtiha Suresi

1- Fâtiha Suresi

Ağu 31, 2011 4 Yazar: beytül ahzan

[ Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.]

(Bu sureye başlangıç anlamında al-Fatiha, Kur’ân’ın başlangıcı anlamında Fatiha’tu’l-Kitap denilmiştir. Yine ikinci ayeti Allah’a hamd ile başladığı için Hamd ve yedi ayetten oluşup iki defa indiğinden Sebu’l-Mesani diye adlandırılmıştır. )

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

2-3-4- Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi Allah’a mahsustur.

5- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6- Bizi doğru yola ilet.

7- Gazaba uğramamış ve sapmamış olan, nimet verdiğin kimselerin yoluna.

MURTAZA TURABİ MEALİ