Sure İsimleri ve Surelerin Anlamları

SURE İSİMLERİ VE SURELERIN ANLAMLARI başlığımızda sizlere, en çok okunan surelerin tek tek adlarını ve manalarını listeliyoru

sure isimleri

z.

1 – Fatiha Suresi: Açılış

2- Bakara Suresi: Sığır

3- Al-i İmran Suresi: İmran Ailesi

4- Nisa Suresi: Kadınlar

5- Maide Suresi: Sofra

6- Enam Suresi: Koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelime

7- A’raf Suresi: Yüksek yerler, yüksek mevkiler

8- Enfal Suresi: Savaş ganimeti

9- Tevbe Suresi: Pişmanlık, tövbe

10- Yunus Suresi: Hz. Yunus

11- Hud Suresi: Hz. Hud

12-Yusuf Suresi: Hz.Yusuf

13- Rad Suresi: Gök gürültüsü

14- İbrahim Suresi: Hz. İbrahim

15- Hicr Suresi: Kayalık Arazi

16- Nahl Suresi: Arı

17- İsra Suresi: Geceleyin yürütmek (Miraç yolculuğunu ifade eder)

18- Kehf Suresi: Mağara

19- Meryem Suresi: Hz. Meryem

20- Taha Suresi: Ta-Ha harfleri

21- Enbiya Suresi: Peygamberler

22- Hac Suresi: Hac ibadeti

23- Mu’minun Suresi: İnananlar, mü’minler

24- Nur Suresi: Nur

25- Furkan Suresi: Hak ile batılı birbirinden ayıran

26- Şuara Suresi: Şairler

27- Neml Suresi: Karınca

28- Kasas Suresi: Kıssalar

29- Ankebut Suresi: Örümcek

30- Rum Suresi: Rumlar, Romalılar

31- Lokman Suresi: Hz. Lokman

32- Secde Suresi: Secde etme

33- Ahzab Suresi: Gruplar

34- Sebe Suresi: Sebe halkı ya da Sebe bölgesi

35- Fatır Suresi: Yaratan

36- Yasin Suresi: Ya-sin harfleri

37- Saffat Suresi: Sıra sıra dizilenler,saf saf duranlar

38- Sad Suresi: Sad harfi

39- Zümer Suresi: Zümreler, gruplar

40- Mu’min Suresi: İnanan

41- Fussilet Suresi: Genişçe açıklandı

42- Şura Suresi: Danışma

43- Zuhruf Suresi: Zühruf yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati

44- Duhan Suresi: Duman

45- Casiye Suresi: Diz üstü çöken

46- Ahkaf Suresi: Uzun ve kıvrımlı kum yığınları, Yemen’de bir bölgenin adı

47- Muhammed Suresi: Hz. Muhammed (saa)

48- Fetih Suresi: Zafer, fetih

49- Hucurat Suresi: Odalar

50- Kaf Suresi: Kaf harfi

51- Zariyat Suresi: Esip savuran rüzgarlar

52- Tur Suresi: Dağ (Sina Dağı kastedilmektedir)

53- Necm Suresi: Yıldız

54- Kamer Suresi: Ay

55- Rahman Suresi: Pek Merhametli anlamına gelip Yüce Allah’ın isimlerindendir

56- Vakıa Suresi: Gerçekleşen,meydana gelen olay

57- Hadid Suresi: Demir

58- Mücadele Suresi: Münakaşa etmek, tartışmak

59- Haşr Suresi: Toplamak

60- Mumtehine Suresi: Mecazen imtihan eden demektir

61- Saff Suresi: Sıra

62- Cuma Suresi: Cuma günü

63- Münafikun Suresi: İkiyüzlüler, münafıklar

64- Tegabun: Aldanma

65- Talak Suresi: Boşamak

66- Tahrim Suresi: Haram kılmak

67- Mülk Suresi: Egemenlik, hükümranlık

68- Kalem Suresi: Kalem

69- Hakka Suresi: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet

70- Mearic Suresi: Yükselme yolları

71- Nuh Suresi: Hz. Nuh

72- Cin Suresi: Cin

73- Müzzemmil Suresi: Örtünüp, bürünen

74- Müddessir Suresi: Örtünüp, bürünen

75- Kıyame Suresi: Kıyamet

76- İnsan Suresi: İnsan

77- Mürselat Suresi: Gönderilenler

78- Nebe Suresi: Haber

79- Naziat Suresi: Ruhları çekip alan melekler

80- Abese Suresi: Yüzünü ekşitti

81- Tekvir Suresi: Dürmek

82- İnfitar Suresi: Yarılmak

83- Mutaffifin Suresi: Ölçüde ve tartıda hile yapanlar

84- İnşikak Suresi: Yarılmak

85- Buruc Suresi: Burçlar

86- Tarık Suresi: Şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey

87- A ‘la Suresi: En yüce

88- Ğaşiye Suresi: Kaplayıp, bürüyen

89- Fecr Suresi: Tan yerinin ağarması vakti

90- Beled Suresi: Şehir, belde

91- Şems Suresi: Güneş

92- Leyl Suresi: Gece

93- Duha Suresi: Kuşluk vakti

94- İnşirah Suresi: Açılmak, genişlemek

95- Tin Suresi: İncir

96- Alak Suresi: Pıhtı, alak

97- Kadir Suresi: Kadir Gecesi

98- Beyyine Suresi: Apaçık delil

99- Zilzal Suresi: Sarsıntı, deprem

100- Adiyat Suresi: Hızlı koşan atlar

101- Karia Suresi: Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey

102- Tekasur Suresi: Mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek

103- Asr Suresi: Çağ, ikindi vakti, uzun zaman

104- Hümeze Suresi: İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse

105- Fil Suresi: Fil

106- Kureyş Suresi: Kureyş Kabilesi

107- Maun Suresi: Yardım ve zekat

108- Kevser Suresi: Çok hayır, bereket, Hz. Peygamber’e (saa) mahsus bir havuzun da adıdır.

109- Kafirun Suresi: İnkârcılar

110- Nasr Suresi: Yardım

111- Tebbet Suresi: Kurusun, kahrolsun

112- İhlas Suresi: Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak

113- Felak Suresi: Sabah aydınlığı

114- Nas Suresi: İnsanlar

Kuranı Kerim’deki en hayırlı ve en bilinen surelerin isimleri ve anlamlarını sizlere kısaca derlemeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*