Cennet-ül Bakî


Hak nasib eyledi vardım bir gece

Bakî’ kenarında durdum bir gece


Sürûrla karışık garip bir hüzün

Sarmıştı canımı o an büsbütün


Biliyor musunuz nereye gittim?

Birden on dört asır geriye gittim


Ya Rab, nakşolunmuş bu topraklara

İbretlerle dolu bin bir hâtıra


Ya Rab, buralarda Resûl gezerdi

Ali’yle Zehrâ-yı Betûl gezerdi


Burada oynardı Hasan, Hüseyin

Buraya inerdi Cibril-i Emin


Burada dururdu saf saf mu’minler

Tekbir sesleriyle inlerdi her yer


Burada açardı iman gülleri

Buradan coşardı cihad selleri


Nereye bakarsan Resûl kokuyor

Sanki Bilâl çıkmış ezân okuyor


Ama ey Allah’ın yüce Resulü

Gidişinle soldu, hakikat gülü


Korktukların bir bir hakikat oldu

Makam, dünya hırsı kalplere doldu


Tenha kaldı, hakkın mîzânı Ali

Büküldü yeniden İslâm’ın beli


Ya Rab, nerede o vefâlı dostlar?

Selmân u Ebûzer, Mikdâd u Ammâr?


Bir Ravza’ya, bir de Bakî’ye baktım

Bağrım parelendi, ağıtlar yaktım


Bakî’den göklere gurbetin sesi

Yükselip ağlatır âşık herkesi


Baba kucağında mazlum evlâtlar

Nice yükselmesin göğe feryatlar?


Dedim adın senin cennetti hani?

Sana kıyan vallah cânîdir cânî!


Âh ey Bakî’ senin gül bağın nerde?

Neden karanlıksın, çerağın nerde?


Biliyorum sözün çoktur ey Bakî’

Ama söze hacet yoktur ey Bakî’


Bu lisân-ı hâlin yeterdir bize

Oktan, kılıçlardan beterdir bize


Bu hâlin ârife irfândır senin

Sessizliğin gizli tufândır senin


Neredesin Mevlâ Sâhib-ez Zamân

Gel gör dostlarının hâli perişan


İsâ nefesli Yâr, anan bekliyor

Acıları henüz dinmek bilmiyor


Yaradır henüz sır dolu sinesi

Dinmemiş göz yaşı, vaveyla sesi


Gel de dinsin artık Zehrâ figânı

Beyt-üs Sürûr olsun “Beyt-ül Ahzân”ı


Gel ey Mevlâ göster “Gizli Makber”i

Gel beyan eyle o “Sırr-ı Etheri”


Musa Aydın


1-Ramazan-1421 / 28-Kasım-2000

2 yorum

1 geri izleme / bildirim

  1. CENNET-ÜL BAKÎ /MUSA AYDIN ŞİİRİ İNDİR | Ehlibeyt

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*