Uykusuzluğu Gidermek İçin Dua

Ağu 1, 2009 beytül ahzan 8

Felahu’s-Sail’de, İmam Ali’nin şöyle anlattığı rivayet edilmiştir: “Hz. Fatıma (s.a), Resul-i Ekrem’in (s.a.a) yanında uykusuzluktan dert yandı. Bunun üzerine Peygamberimiz, ondan şu cümleyi söylemesini istedi: […]