Faydasız Özür

“Ve yeryüzü, dümdüz çekilince ve içindekileri atıp boşalınca.” [1]

“Ve sahifeler dağılınca.”[2]

O vakit hak ve batıl, mümin ve kâfir, birbirlerinden ayrılacaklardır.

Hakkı savunan erkek ve kadınlar cennete, hayvan sıfatlı ve kötü insanlar ise cehenneme yönlendirilecek ve onlara şöyle hitap edilecektir:

“Bu da senin, kendi ellerinle kendine hazırladığın şeydir…”[3]

Siz ey batıl ehli akılsız mağrurlar! Şimdi kendi elinizle hazırladığınız bu ebedi mekanınıza girmelisiniz.

İşte burada kafirler dehşet içerisinde şöyle feryat ederler:

“…Helak olduk, bittik diye bağrışacaklar.”[4]

“Ve onlar bağrışırlar orada: “Rabbimiz, bizi çıkar da yaptığımız işlerden başka işlerde bulunalım…”[5]

Ancak onlara şöyle cevap verilir:

“Bugün feryat edip yalvarmayın, şüphe yok ki bizden bir yardım göremezsiniz.”[6]

“Ve o zaman zulmetmiştiniz, bugün pişmanlık kesin olarak fayda vermez size, şüphe yok ki azapta da müştereksiniz.”[7]

O gün size mühlet verdik ancak bu mühlet size bir fayda sağlamadı, bizim doğru yolumuzdan sapıp kendi eğri ve sapık yolunuza devam ettiniz, şimdi yapacağınız özrün de hiçbir faydası olmayacaktır.

“Azapları hafifletilmeyecek ve orada ümitsiz bir halde kalacaklar.”[8]

“Bir gündür o gün ki zalimlerin özürleri fayda vermez…”[9]

Peygamber ve evliyaların dedikleri sözleri inkâr ettiğinizi ne çabuk unuttunuz? Kur’an’a göre amel etmediniz! Kıyameti de alay konusu edip ilahi azabı inkâr ettiniz!

“Gerçekten de buydu şüphe ettiğiniz…”[10]

Sizlere, ilk yarattığımız gibi yeniden can verdik, gördünüz mü? İnkâr ettiğiniz kıyameti de bugün gözlerinizle gördünüz.

“Önce nasıl yarattıysak sizi öylece geldiniz tapımıza…”[11]

Şimdi inandıklarınıza çağırın da sizi bu büyük azaptan kurtarsın!

“Ve çağırın şirk koştuğunuz şeyleri denir, onlar da çağırırlar fakat icabet etmezler onlara ve azabı görürler.”[12]

İşte burada kâfirler seslerini yükselterek şöyle derler:

“Hayır derler öbürleri, sşz şnanmamıştınız.”[13]

Oysa yüce Allah, onlar hakkında Kuran-ı Kerim’de:

“Onları toplayıverdiğimiz gün ne olacak halleri? O günün geleceğinde hiç şüphe yok ve o gün herkese kazancının karşılığı  verilecek, zulmedilmeyecek onlara.”[14]

Siz kendi günahınızın bizde kendi günahımızın cezasını çekmeliyiz. Siz sapkınlardan olduysanız biz ne yapalım? Biz sizi batıla davet ettiysek dahi, peki neden kabul ettiniz?

Öyle kolaylıkla kurtulup da cennete gideceğinizi sanmayın!

“Ve hiçbir suçlu, bir başkasının yükünü yüklenmez…”[15]

Kâfirlerin bu sözlerle daha da dehşetleri ve korkuları artacak ve ıstırap içerisinde boğulacaklar.

“O gün, başları göğe çevrilmiş, koşup dururlar, göz çevirip kendilerine bile bakmazlar ve yürekleri bomboştur.”[16]

Ne yapacaklarını ve söyleyeceklerini bilmez bir halde şaşkınlık içerindedirler. İşte o ıstırap içerisinde iken bir ses yükselir ve günahkârlara şöyle seslenir:

“O gün azap, üstlerinden, ayaklarının altından saracak onları ve tadın diyecek, yaptıklarınızın cezasını.”[17]

İşte daimi cehennem ateşinde kalacak olanlar sizlersiniz ve hiçbir kurtuluş yolunuzda yoktur.

———————

1-İnşikak, 3-4

2-Tekvir, 10

3-Hac, 10

4-Furkan, 13

5-Fatır, 37

6-Mu’minun, 65

7-Zuhruf, 39

8-Zuhruf, 75

9-Mü’min, 52

10-Duhan, 50

11-Kehf, 48

12-Kasas, 64

13-Saffat, 29

14-Al-i İmran, 25

15-Fatır, 18

16-İbrahim, 43

17-Ankebut, 55; Yasin, 63; Tur,14-185

———————

“Kıyamet Yakındır” kitabından alıntıdır.

Yazar: Ali Şirazî

Sayfa:59

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*