Kabir Azabına Neden Olan ve Kabir Azabını Def Eden Şeyler

Kabir Azabına Neden Olan ve Kabir Azabını Def Eden Şeyler

Mar 27, 2011 8 Yazar: beytül ahzan

Kabir Azabına Neden Olan Şeyler

1-Allah’ın nimetlerini zayi etmek, çürümesine ve heder olmasına neden olmak

2-Namaza önem vermemek

3-İspiyonculuk yapmak

4-Küçük aptes yaparken necasete önem vermemek

5-Erkekler için: Evinden, çocuklarından ve eşinden uzaklaşmak

6-Gıybet etmek

7-Yalan konuşmak

8-Aile bireylerine karşı kötü ahlak sergilemek

Kabir Azabını Def Eden Şeyler

1-Hayrı öğrenmek ve öğretmek

2-Namazda rükûları tam olarak yerine getirmek

3-Müminlerin gönlünü hoşnut etmek

4-Dindar-temiz kimselere elbise hediye etmek

5-Zariyat suresini okumak

6-Her Cuma günü Nisa suresini okumak

7-Her gün 100 kez “lâ ilâhe illallâhul melikul haqqul mubîn” demek

8-Ayetel Kürsi okumak

9-Dört kez hacca gitmek

10-Zuhruf suresini okumak

11-Cuma günü olmuş olmak.

—————-

“Ehlibeyt Öğretisi Dualar ve Kısa Sureler” kitabınının

“Ehlibeyt’ten (as) Bazı Öğütler” bölümünden alıntıdır.

Sayfa:398